Locație

În DEX ’98 cuvântul locație înseamnă „închiriere”. Mai înseamnă „chirie plătită pentru anumite lucruri luate în folosință temporară”. Și mai are un sens juridic, acela de „contract prin care una dintre părți se obligă să procure și să asigure celeilalte părți folosința unui lucru pentru un timp determinat în schimbul unei sume de bani”. Altfel […]